kalkulator angielski malta

Promocja - angielski Malta

NOWOŚĆ od 2018 r.

Nielimitowane, bezpłatne Wi-Fi w każdym rodzaju zakwaterowania (poza mieszkaniami z 3-4 sypialniami).

 

Jesteśmy na Facebooku

Zapraszamy na Facebooka, gdzie prezentujemy najnowsze galerie z Malty.


kalkulator angielski malta

Angielski + kurs żeglarstwa, windsurfingu lub żeglugli katamaranem

Kursy angielskiego + ... » Angielski + kurs żeglarstwa, windsurfingu lub żeglugli katamaranem

Zapraszamy na dowolny kurs angielskiego połączony ze sportami wodnymi po lekcjach.

KURS WINDSURFINGU DLA POCZĄTKUJĄCYCH (Poziom 1)

Kurs przeznaczony jest dla osób, które nigdy nie próbowały windsurfingu. Po ukończeniu kursu uczestnik będzie umiał wskazać główne części deski do windsurfingu i jej ożaglowania, płynąć w określonym kierunku i wykonywać podstawowy zwrot przez rufę. Używa się desek odpowiednich dla osób początkujących. Wszystkie lekcje odbywają się pod opieką instruktora. Uczestnicy, którzy chcieliby żeglować samodzielnie i nauczyć się więcej, mogą podjąć kurs na poziomie 2. Składa się on z czterech trzygodzinnych lekcji indywidualnych, które mogą odbyć się w ciągu dwóch następujących po sobie dni lub czterech połówek dnia.

Zarys kursu

 • Części deski i jej ożaglowanie.
 • Ubiór i bezpieczeństwo.
 • Podstawowa terminologia żeglarska.
 • Wiązanie podstawowych węzłów (węzeł płaski, wyblinka, węzeł szotowy, węzeł bosmański, węzeł palowy).
 • Kierunek wiatru, orientacja w przestrzeni, równowaga, przegłębienie.
 • Pierwszy surfing – równowaga na desce, holowanie deski, czynności początkowe, bajdewind, podstawowy zwrot przez rufę z zachowaniem odpowiednich żagli i ustawień.
 • Wymagane ożaglowanie i ustawienia centralnego pokładu dla każdego z kursów żeglarskich.
 • Zatrzymywanie, nabieranie prędkości i obsługa deski.
 • Podstawowy test i wydanie certyfikatu.

Po pomyślnym ukończeniu kursu na poziomie 1 kursant otrzyma certyfikat, chyba że przed jego uzyskaniem zaistnieje potrzeba dodatkowych lekcji.

CENA: 450

 

KURS WINDSURFINGU DLA ŚREDNIOZAAWANSOWANYCH (Poziom 2)

Ten kurs zaleca się jako kontynuację kursu dla początkujących na poziomie 1. Kurs średniozaawansowany rozwija podstawowe umiejętności, a uczestnicy uczą się surfować samodzielnie w wodach zamkniętych (tj. zatokach, ujściach rzek lub przystaniach). Kurs składa się z czterech trzygodzinnych lekcji indywidualnych, które mogą odbyć się w ciągu dwóch następujących po sobie dni lub czterech połówek dnia.

Zarys kursu

 • Stawianie i opuszczanie żagli na kilku typach jachtów.
 • Rozwój umiejętności halsowania i zwrotu przez rufę.
 • Dodatkowa teoria windsurfingu, nachylenia żagli i zmiany kierunku. Bajdewind pełny, bajdewind, surfing z wiatrem.
 • Wodowanie i przywrócenie pozycji na wiatrach przybrzeżnych i pełnomorskich.
 • Dodatkowe zasady bezpieczeństwa i procedury ratunkowe. Warunki pogodowe i ożaglowanie zgodne z nimi.
 • Kolejne węzły, planowanie trasy.

Celem tego kursu jest samodzielny windsurfing uczestnika.

Umiejętności

Po ukończeniu kursu uczestnik potrafi rozpoznać warunki pogodowe i zgodnie z nimi stawia żagle, wskazuje części deski i ożaglowania, pływa po kursie trójkątnym, halsuje, zawraca przez rufę w warunkach dobrych i umiarkowanych, woduje i przywraca do odpowiedniej pozycji deskę z pochylni okrętowej lub z plaży. Wiąże 5 różnych węzłów (węzeł płaski, wyblinka, węzeł szotowy, węzeł bosmański, węzeł palowy, węzeł stoperowy). Po pomyślnym ukończeniu kursu na poziomie 2 kursant otrzyma certyfikat, chyba że przed jego uzyskaniem zaistnieje potrzeba dodatkowych lekcji. Deski oraz wyposażenie, kamizelki ratunkowe i materiały dla kursantów są wliczone w cenę. Kursanci przez cały kurs pozostają pod opieką instruktora. Na każdego instruktora przypada grupa złożona z maksymalnie czterech kursantów.

CENA: 475

 

KURS ŻEGLARSTWA DLA POCZĄTKUJĄCYCH (Poziom 1)

Kurs przeznaczony jest dla osób, które chciałyby opanować podstawy tego sportu. Po jego ukończeniu kursant będzie rozpoznawać poszczególne części jachtu oraz ożaglowania, a także pływać jachtem żaglowym (pod kontrolą osoby uprawionej) na kursach trójkątnych w warunkach dobrych i umiarkowanych. Kurs składa się z czterech trzygodzinnych lekcji, które mogą odbyć się w ciągu dwóch dni następujących po sobie lub w ciągu czterech połówek dni. Osoby, które chciałyby kontynuować naukę żeglarstwa i pływać samodzielnie, mogą zapisać się na kurs dla średniozaawansowanych.

Zarys kursu

 • Główne części jachtu i ożaglowania, wodowanie. Ubiór i bezpieczeństwo.
 • Wiązanie podstawowych węzłów (węzeł płaski, wyblinka, węzeł szotowy, węzeł bosmański, węzeł palowy), kierunek wiatru, orientacja w przestrzeni i zachowanie równowagi.
 • Podstawowe kursy względem wiatru, tj. bajdewind, bajdewind pełny oraz żegluga z wiatrem przy zachowaniu odpowiednich ustawień.
 • Wymagane ożaglowanie i ustawienia centralnego pokładu dla każdego z tych kursów.
 • Halsowanie, zwrot przez rufę, zatrzymywanie się, nabieranie prędkości, podstawowa obsługa jachtu.
 • Odzyskanie równowagi po przewróceniu jachtu z jednoosobową załogą.

Po pomyślnym ukończeniu kursu na poziomie 1 uczestnik otrzyma certyfikat, chyba że przed jego uzyskaniem zaistnieje potrzeba dodatkowych lekcji. Jacht/y oraz ich wyposażenie, kamizelki ratunkowe oraz materiały dla kursantów są wliczone w cenę. Uczestnicy przez cały kurs będą pod opieką instruktora. Jeden instruktor zajmuje się grupą nie większą niż czteroosobową.

CENA: 450 

 

KURS ŻEGLARSTWA DLA ŚREDNIOZAAWANSOWANYCH (Poziom 2)

Ten kurs jest kontynuacją kursu dla początkujących na poziomie 1. W czasie tego kursu uczestnicy mogą podszkolić swoje umiejętności oraz poszerzyć wiedzę o dodatkowe tematy. Przeznaczony jest dla osób, które chciałyby nauczyć się samodzielnej żeglugi na wodach zamkniętych (tj. w zatokach, ujściach rzek lub przystaniach) w warunkach umiarkowanych. Kurs składa się z czterech trzygodzinnych lekcji, które mogą odbyć się w ciągu trzech dni następujących po sobie lub w ciągu czterech połówek dni.

Zarys kursu

 • Stawianie i opuszczanie żagli na kilku typach jachtów.
 • Rozwój umiejętności halsowania i zwrotu przez rufę.
 • Wprowadzenie teorii żeglarstwa i podstawowe zasady ruchu na trasie.
 • Wodowanie i przywrócenie pozycji na wiatrach przybrzeżnych i pełnomorskich.
 • Wywrócenie statku, zasady bezpieczeństwa, ratowanie człowieka za burtą, cumowanie, węzły, ustawienia masztu i żeglugi, teoretyczne wprowadzenie do praktyki morskiej.
 • Dalsze węzły, przegłębienie i równowaga łodzi, doważanie, planowanie trasy, zasady bezpieczeństwa.
 • Samodzielna żegluga.

Umiejętności

Po ukończeniu tego kursu uczestnik będzie umiał obsługiwać żagle, rozpoznawać większość części jachtu i ożaglowania, płynąć po kursie trójkątnym w dobrych i umiarkowanych warunkach, wodować i przywracać jacht do odpowiedniej pozycji z pochylni okrętowej, uratować człowieka za burtą, zawiązać 6 rodzajów węzłów (węzeł płaski, wyblinka, węzeł szotowy, węzeł bosmański, węzeł palowy, węzeł stoperowy). Po pomyślnym ukończeniu kursu na poziomie 2 uczestnik otrzyma certyfikat, chyba że przed jego uzyskaniem zaistnieje potrzeba dodatkowych lekcji indywidualnych.

CENA: 475

 

KURS ŻEGLUGI KATAMARANEM

Oferujemy kurs na dwóch poziomach: poziom 1 przeznaczony jest dla osób, które chciałyby opanować podstawy tego ekscytującego sportu. Zawartość merytoryczna kursu jest taka sama, jak w przypadku kursu żeglarskiego na poziomie 1. Poziom 2 jest przeznaczony dla osób, które chciałyby dowiedzieć się więcej lub rozwinąć swoje umiejętności. Oba kursy składają się z 4 lekcji trzygodzinnych pod opieką instruktora.

CENA: 450 – poziom 1

CENA: 475 – poziom 2

Kursy języka angielskiego i zakwaterowanie - ceny i opis